Kasutajatingimused

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

4.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil epost@inglisetoiduained.ee või helistada numbril +(372)58874456 . E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

4.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

4.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

4.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

5. Tagastusõigus

5.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

5.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri)

5.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.

5.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

5.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

5.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud summas üle 10 Euro inglisetoiduained.ee.

5.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

6. Kasutamistingimused

6.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

6.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

7. Pretensioonide käsitlemise kord

7.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud jointzilla.ee´st. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

7.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

7.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

7.4. Ekspertiisi inglisetoiduained.ee või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

7.5. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole inglisetoiduained.ee poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

7.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui inglisetoiduained.ee tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

7.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab jointzilla.ee endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.